k.ú.: 737453 - Radeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579777 - Úpice NUTS5 CZ0525579777
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 3805716
zahrada 166 158496
travní p. 424 1770304
lesní poz 409 3168772
vodní pl. nádrž umělá 1 1096
vodní pl. tok přirozený 5 18522
vodní pl. tok umělý 2 8754
zast. pl. společný dvůr 4 642
zast. pl. zbořeniště 22 7985
zast. pl. 275 79901
ostat.pl. jiná plocha 117 52222
ostat.pl. manipulační pl. 36 75398
ostat.pl. neplodná půda 47 34927
ostat.pl. ostat.komunikace 256 358026
ostat.pl. pohřeb. 2 13566
ostat.pl. silnice 12 70894
ostat.pl. skládka 7 51088
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10158
ostat.pl. zeleň 34 115175
Celkem KN 2043 9801642
Par. DKM 506 5538852
Par. KMD 1537 4262790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 16
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 263
byt.z. byt 12
obč.z. byt 3
Celkem JED 15
LV 310
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.04.2022
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 22:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.