k.ú.: 737496 - Radenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596515 - Radenice NUTS5 CZ0635596515
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 1699613
zahrada 84 85940
travní p. 135 430375
lesní poz 94 4050799
vodní pl. nádrž umělá 1 813
vodní pl. rybník 12 59925
vodní pl. zamokřená pl. 2 825
zast. pl. 122 41976
ostat.pl. dráha 2 125775
ostat.pl. jiná plocha 48 17944
ostat.pl. manipulační pl. 13 35141
ostat.pl. mez, stráň 23 11938
ostat.pl. neplodná půda 8 2420
ostat.pl. ostat.komunikace 40 86044
ostat.pl. silnice 4 68109
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5373
ostat.pl. zeleň 1 9946
Celkem KN 873 6732956
Par. KMD 873 6732956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. zem.used 13
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 119
LV 154
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 17.05.2022 00:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.