k.ú.: 737518 - Radenín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552917 - Radenín NUTS5 CZ0317552917
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 863 3608957
zahrada 174 141396
ovoc. sad 1 4280
travní p. 511 1191529
lesní poz 126 3572616
vodní pl. nádrž přírodní 1 514
vodní pl. nádrž umělá 3 7139
vodní pl. rybník 6 73455
vodní pl. tok přirozený 3 2230
vodní pl. tok umělý 94 13784
vodní pl. zamokřená pl. 8 19330
zast. pl. společný dvůr 2 408
zast. pl. zbořeniště 4 1459
zast. pl. 219 95869
ostat.pl. jiná plocha 217 167614
ostat.pl. manipulační pl. 42 33369
ostat.pl. mez, stráň 1 220
ostat.pl. neplodná půda 52 22974
ostat.pl. ostat.komunikace 143 140043
ostat.pl. pohřeb. 5 3378
ostat.pl. silnice 78 75638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7215
ostat.pl. zeleň 18 27555
Celkem KN 2575 9210972
Par. DKM 297 1123713
Par. KMD 2278 8087259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 211
LV 327
spoluvlastník 493

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2013
DKM-KPÚ 1:1000 05.06.2013
S-SK GS 1:2880 1830 15.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.