k.ú.: 737542 - Radešín u Martiněvsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565253 - Martiněves NUTS5 CZ0423565253
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 7001100
zahrada 46 33052
travní p. 9 7338
vodní pl. nádrž umělá 2 6458
vodní pl. tok přirozený 32 7976
zast. pl. společný dvůr 6 1520
zast. pl. zbořeniště 10 2572
zast. pl. 176 107643
ostat.pl. jiná plocha 20 12357
ostat.pl. manipulační pl. 37 27805
ostat.pl. neplodná půda 5 1428
ostat.pl. ostat.komunikace 50 53824
ostat.pl. silnice 19 95770
ostat.pl. zeleň 3 608
Celkem KN 913 7359451
GP 6 100049
Celkem ZE 6 100049
Par. DKM 528 6816774
Par. KMD 385 542677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 169
LV 200
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.07.2017
KMD 1:1000 14.07.2017
FÚO 1:5000 01.01.1980 14.07.2017 intravilán v 1:2880
S-SK GS 1:2880 1840 14.07.2017 intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.