k.ú.: 737551 - Radešín nad Bobrůvkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596523 - Radešín NUTS5 CZ0635596523
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1278314
zahrada 84 84921
travní p. 84 242751
lesní poz les s budovou 10 498
lesní poz 37 1888087
vodní pl. nádrž umělá 3 1826
vodní pl. rybník 7 96550
vodní pl. tok přirozený 1 1554
zast. pl. zbořeniště 1 197
zast. pl. 85 39373
ostat.pl. jiná plocha 28 10001
ostat.pl. manipulační pl. 6 11885
ostat.pl. neplodná půda 5 2076
ostat.pl. ostat.komunikace 33 44802
ostat.pl. silnice 13 40210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2840
ostat.pl. zeleň 5 740
Celkem KN 505 3746625
Par. KMD 505 3746625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 95
LV 125
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 05:19

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.