k.ú.: 737569 - Radešínská Svratka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596531 - Radešínská Svratka NUTS5 CZ0635596531
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 645 3820917
zahrada 275 164430
ovoc. sad 1 4368
travní p. 544 1249929
lesní poz 208 1208386
vodní pl. nádrž umělá 1 1797
vodní pl. rybník 5 9493
vodní pl. tok přirozený 54 37393
vodní pl. tok umělý 42 11325
vodní pl. zamokřená pl. 2 1578
zast. pl. společný dvůr 1 181
zast. pl. zbořeniště 23 2829
zast. pl. 291 90357
ostat.pl. jiná plocha 264 137589
ostat.pl. manipulační pl. 9 21911
ostat.pl. neplodná půda 58 37912
ostat.pl. ostat.komunikace 200 101728
ostat.pl. pohřeb. 2 9926
ostat.pl. silnice 54 65533
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14013
ostat.pl. zeleň 5 1996
Celkem KN 2689 6993591
Par. DKM 4 12049
Par. KMD 2685 6981542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 164
č.p. zem.used 18
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 283
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 341
spoluvlastník 436

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 23:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.