k.ú.: 737631 - Radhostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550485 - Radhostice NUTS5 CZ0315550485
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 161339
zahrada 82 61025
travní p. mez, stráň 23 15868
travní p. 271 1349986
lesní poz 139 1045489
vodní pl. nádrž umělá 2 2176
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 57 17391
ostat.pl. jiná plocha 41 19889
ostat.pl. manipulační pl. 3 15043
ostat.pl. neplodná půda 228 335142
ostat.pl. ostat.komunikace 25 38656
ostat.pl. silnice 9 51630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2584
ostat.pl. zamokřená pl. 2 3995
ostat.pl. zeleň 1 139
Celkem KN 916 3120460
Par. DKM 191 119587
Par. KMD 725 3000873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 57
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 109
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2020 mapování intravilánu
KMD 1:1000 20.06.2017
KM-D 1:2000 19.06.2000 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 13:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.