k.ú.: 737691 - Milčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566985 - Žatec NUTS5 CZ0424566985
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 607
orná půda 132 3441640
zahrada 54 60344
ovoc. sad 1 4008
travní p. 7 29213
vodní pl. nádrž přírodní 1 1380
vodní pl. tok přirozený 10 24232
vodní pl. tok umělý 3 6347
vodní pl. zamokřená pl. 1 332
zast. pl. společný dvůr 1 3719
zast. pl. zbořeniště 3 2284
zast. pl. 46 55996
ostat.pl. jiná plocha 38 18535
ostat.pl. mez, stráň 12 5111
ostat.pl. neplodná půda 1 1834
ostat.pl. ostat.komunikace 36 42858
ostat.pl. silnice 13 67533
ostat.pl. zeleň 1 1040
Celkem KN 362 3767013
Par. DKM 362 3767013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 46
LV 76
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1990 19.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 22:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.