k.ú.: 737704 - Radíčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566985 - Žatec NUTS5 CZ0424566985
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 218 4302701
chmelnice 10 88995
zahrada 79 51866
travní p. 2 4882
lesní poz les(ne hospodář) 1 3410
lesní poz 4 6988
vodní pl. nádrž umělá 1 5716
vodní pl. tok přirozený 29 31435
zast. pl. zbořeniště 2 3298
zast. pl. 107 70022
ostat.pl. jiná plocha 70 41850
ostat.pl. manipulační pl. 3 11289
ostat.pl. mez, stráň 25 24185
ostat.pl. neplodná půda 10 14584
ostat.pl. ostat.komunikace 32 51042
ostat.pl. pohřeb. 2 3048
ostat.pl. silnice 5 61843
ostat.pl. zeleň 4 898
Celkem KN 604 4778052
Par. DKM 604 4778052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 106
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 104
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 25.06.2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.10.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 09:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.