k.ú.: 737712 - Dolní Radíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 613634
zahrada 113 70710
travní p. 259 923134
lesní poz 422 2803759
vodní pl. nádrž umělá 3 1446
vodní pl. rybník 14 68708
vodní pl. tok přirozený 4 1247
vodní pl. tok umělý 10 4735
vodní pl. zamokřená pl. 2 1803
zast. pl. společný dvůr 1 243
zast. pl. zbořeniště 7 2544
zast. pl. 107 32005
ostat.pl. jiná plocha 38 45948
ostat.pl. manipulační pl. 15 11712
ostat.pl. neplodná půda 311 221743
ostat.pl. ostat.komunikace 105 98787
ostat.pl. silnice 6 18321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11301
Celkem KN 1557 4931780
Par. DKM 694 2074025
Par. KMD 863 2857755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 98
LV 146
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2015
DKM-KPÚ 12.05.2011 1:1000 15.06.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 16.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.