k.ú.: 737747 - Radíkov u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500496 - Olomouc NUTS5 CZ0712500496
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 262176
zahrada 207 146741
travní p. 148 224697
lesní poz 4 24991
vodní pl. nádrž umělá 2 20199
zast. pl. zbořeniště 4 249
zast. pl. 291 43115
ostat.pl. jiná plocha 34 6764
ostat.pl. manipulační pl. 4 1730
ostat.pl. neplodná půda 3 2070
ostat.pl. ostat.komunikace 38 40375
ostat.pl. silnice 2 6313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 13429
ostat.pl. zeleň 2 7043
Celkem KN 851 799892
Par. DKM 851 799892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 68
č.e. rod.rekr 98
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 289
LV 313
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.01.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.01.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.