k.ú.: 737798 - Radim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571776 - Luže NUTS5 CZ0531571776
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1621
orná půda 421 3641020
zahrada 184 173925
ovoc. sad 36 164743
travní p. 120 275457
lesní poz 23 40665
vodní pl. nádrž přírodní 2 729
vodní pl. nádrž umělá 1 519
vodní pl. tok přirozený 5 22346
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. zbořeniště 2 395
zast. pl. 162 87711
ostat.pl. jiná plocha 26 5106
ostat.pl. manipulační pl. 40 50914
ostat.pl. neplodná půda 51 40431
ostat.pl. ostat.komunikace 98 67873
ostat.pl. silnice 8 57634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3157
ostat.pl. zeleň 2 1839
Celkem KN 1187 4636140
Par. KMD 1187 4636140
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 154
LV 213
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.