k.ú.: 737810 - Lháň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573370 - Radim NUTS5 CZ0522573370
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 491978
zahrada 26 16618
ovoc. sad 8 29573
travní p. 13 105658
lesní poz 16 2125942
vodní pl. nádrž přírodní 1 240
zast. pl. 35 28415
ostat.pl. jiná plocha 9 19174
ostat.pl. manipulační pl. 2 8905
ostat.pl. ostat.komunikace 20 35908
ostat.pl. silnice 4 26541
Celkem KN 160 2888952
Par. DKM 160 2888952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 35
LV 40
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2009
DKM-KPÚ 16.11.2007 1:1000 06.11.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 06:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.