k.ú.: 737828 - Radim u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573370 - Radim NUTS5 CZ0522573370
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 2242929
zahrada 141 92553
ovoc. sad 7 28299
travní p. 85 331730
lesní poz 2 13647
vodní pl. nádrž přírodní 1 2002
vodní pl. nádrž umělá 2 24449
vodní pl. tok přirozený 8 16729
vodní pl. tok umělý 4 2508
zast. pl. zbořeniště 2 507
zast. pl. 171 79031
ostat.pl. jiná plocha 29 22536
ostat.pl. manipulační pl. 19 34608
ostat.pl. neplodná půda 6 2473
ostat.pl. ostat.komunikace 61 62448
ostat.pl. pohřeb. 2 3694
ostat.pl. silnice 15 66500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3229
Celkem KN 736 3029872
Par. DKM 736 3029872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 36
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 159
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 203
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.03.2008 celé k.ú.
DKM-KPÚ 15.08.2006 1:1000 14.08.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 28.03.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.