k.ú.: 737887 - Libějice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563544 - Libějice NUTS5 CZ0317563544
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 2176321
zahrada 51 29870
travní p. 107 355704
lesní poz 29 127489
vodní pl. nádrž umělá 3 18612
vodní pl. tok přirozený 2 1607
vodní pl. tok umělý 11 9183
vodní pl. zamokřená pl. 6 11226
zast. pl. zbořeniště 1 199
zast. pl. 67 36161
ostat.pl. dráha 2 9931
ostat.pl. jiná plocha 19 7193
ostat.pl. manipulační pl. 18 14162
ostat.pl. neplodná půda 27 34291
ostat.pl. ostat.komunikace 34 92229
ostat.pl. silnice 3 28213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 817
ostat.pl. zeleň 4 1176
Celkem KN 483 2954384
Par. DKM 483 2954384
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 61
LV 128
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.08.2006 1:1000 28.08.2006 *) extravilán
DKM 1:1000 07.02.2006 intravilán
ZMVM 1:2000 01.06.1999 07.02.2006
S-SK GS 1:2880 1830 01.06.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.