k.ú.: 737968 - Radkov u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552941 - Radkov NUTS5 CZ0317552941
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 609 3130071
zahrada 151 123065
ovoc. sad 1 2756
travní p. 435 906487
lesní poz 139 945871
vodní pl. nádrž umělá 7 8996
vodní pl. rybník 2 21596
vodní pl. tok umělý 14 2992
vodní pl. zamokřená pl. 7 6181
zast. pl. zbořeniště 1 1032
zast. pl. 164 72620
ostat.pl. jiná plocha 52 20080
ostat.pl. manipulační pl. 35 28669
ostat.pl. neplodná půda 10 13083
ostat.pl. ostat.komunikace 42 55237
ostat.pl. silnice 9 38004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5790
ostat.pl. zamokřená pl. 1 684
ostat.pl. zeleň 2 1855
Celkem KN 1686 5385069
Par. DKM 77 765155
Par. KMD 1609 4619914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 153
LV 207
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2013
KM-D 1:1000 26.11.2013 26.11.2013
DKM-KPÚ 1:1000 27.12.2012
S-SK GS 1:2880 1828 26.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.