k.ú.: 737976 - Radkov u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 574333 - Radkov NUTS5 CZ0533574333
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 3038658
zahrada 97 59710
ovoc. sad 2 7641
travní p. mez, stráň 3 485
travní p. 98 461404
lesní poz les(ne hospodář) 12 13038
lesní poz 107 2686820
vodní pl. tok přirozený 7 38800
vodní pl. zamokřená pl. 1 185
zast. pl. zbořeniště 7 1597
zast. pl. 84 46054
ostat.pl. dráha 1 46540
ostat.pl. jiná plocha 37 58909
ostat.pl. manipulační pl. 6 15746
ostat.pl. neplodná půda 14 25898
ostat.pl. ostat.komunikace 119 104954
ostat.pl. silnice 3 31684
Celkem KN 648 6638123
PK 75 527522
GP 250 2670387
Celkem ZE 325 3197909
Par. KMD 476 3066484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 42
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 67
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 108
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 13:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.