k.ú.: 737984 - Radkov u Telče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587761 - Radkov NUTS5 CZ0632587761
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 517 3930257
zahrada 120 62000
travní p. 297 702819
lesní poz 219 979178
vodní pl. nádrž umělá 16 10771
vodní pl. rybník 6 31816
vodní pl. tok přirozený 51 33187
vodní pl. zamokřená pl. 2 12214
zast. pl. 132 69746
ostat.pl. dráha 6 23089
ostat.pl. jiná plocha 267 195212
ostat.pl. manipulační pl. 37 40757
ostat.pl. neplodná půda 124 57525
ostat.pl. ostat.komunikace 140 103423
ostat.pl. pohřeb. 1 620
ostat.pl. silnice 3 23700
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5224
Celkem KN 1940 6281538
Par. KMD 1940 6281538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 118
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 199
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2017
KM-D 1:2000 04.02.2003 21.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 20:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.