k.ú.: 738018 - Radkov u Vítkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568317 - Radkov NUTS5 CZ0805568317
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 583 5297905
zahrada 324 210918
travní p. 242 1381752
lesní poz les s budovou 1 38
lesní poz 300 7546216
vodní pl. nádrž umělá 11 14568
vodní pl. rybník 2 7808
vodní pl. tok přirozený 14 221918
vodní pl. zamokřená pl. 1 3802
zast. pl. společný dvůr 1 34
zast. pl. zbořeniště 44 18633
zast. pl. 312 121834
ostat.pl. jiná plocha 96 97264
ostat.pl. manipulační pl. 19 32562
ostat.pl. neplodná půda 78 71341
ostat.pl. ostat.komunikace 184 197455
ostat.pl. pohřeb. 2 2155
ostat.pl. silnice 3 80896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 30695
ostat.pl. zeleň 3 35542
Celkem KN 2232 15373336
Par. DKM 1 86
Par. KMD 2231 15373250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 162
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 50
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 313
byt.z. byt 25
obč.z. byt 3
Celkem JED 28
LV 357
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 16:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.