k.ú.: 738034 - Radkovice u Budče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550493 - Radkovice u Budče NUTS5 CZ0634550493
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 2704947
zahrada 89 57686
travní p. 133 624091
lesní poz 404 1300602
vodní pl. nádrž přírodní 1 1112
vodní pl. nádrž umělá 1 622
vodní pl. rybník 3 28498
vodní pl. tok přirozený 17 20122
vodní pl. tok umělý 5 1669
zast. pl. zbořeniště 1 1491
zast. pl. 108 55608
ostat.pl. jiná plocha 44 45547
ostat.pl. manipulační pl. 44 17811
ostat.pl. neplodná půda 55 189042
ostat.pl. ostat.komunikace 61 171777
ostat.pl. silnice 6 28102
ostat.pl. zeleň 6 57065
Celkem KN 1072 5305792
Par. DKM 1072 5305792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 87
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 144
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2008
DKM-KPÚ 01.10.2003 1:1000 21.11.2003 *) extr.
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.06.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 28.05.2022 07:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.