k.ú.: 738085 - Rádlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563781 - Rádlo NUTS5 CZ0512563781
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 850651
zahrada 328 204414
travní p. 708 2003330
lesní poz ostat.komunikace 1 942
lesní poz 162 5692893
vodní pl. nádrž umělá 5 25329
vodní pl. tok přirozený 5 6609
vodní pl. tok umělý 1 4519
zast. pl. zbořeniště 20 2816
zast. pl. 554 96599
ostat.pl. dráha 3 114891
ostat.pl. jiná plocha 38 17730
ostat.pl. manipulační pl. 75 103559
ostat.pl. neplodná půda 73 102973
ostat.pl. ostat.komunikace 210 193188
ostat.pl. pohřeb. 3 6286
ostat.pl. silnice 15 197366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15023
ostat.pl. zeleň 8 10083
Celkem KN 2264 9649201
Par. DKM 2264 9649201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 289
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 93
bez čp/če garáž 45
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 547
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 599
spoluvlastník 776

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 06.12.2004 1:1000 06.12.2004 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:1000 01.09.1986 06.12.2004 Od -dle údajů KP. ZMVM Rádlo měř.1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.09.1986 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 21:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.