k.ú.: 738115 - Skomelno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 566845 - Skomelno NUTS5 CZ0326566845
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1504813
zahrada 142 85959
travní p. 172 589815
lesní poz 28 445117
vodní pl. nádrž umělá 1 1075
vodní pl. rybník 5 10629
vodní pl. tok umělý 13 3500
zast. pl. zbořeniště 4 388
zast. pl. 180 57385
ostat.pl. jiná plocha 33 14720
ostat.pl. manipulační pl. 15 32548
ostat.pl. neplodná půda 21 43718
ostat.pl. ostat.komunikace 60 56395
ostat.pl. pohřeb. 1 19
ostat.pl. silnice 2 18241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17374
Celkem KN 848 2881696
Par. KMD 848 2881696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 179
LV 181
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2017
KM-D 1:2880 28.03.2000 22.03.2017
S-SK GS 1:2880 1839 28.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 03:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.