k.ú.: 738158 - Radňov u Rynárce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1128024
zahrada 69 34459
travní p. 130 348959
lesní poz les s budovou 2 117
lesní poz 116 1312314
vodní pl. nádrž umělá 4 1657
vodní pl. rybník 9 52469
vodní pl. tok přirozený 7 6710
vodní pl. tok umělý 18 2379
vodní pl. zamokřená pl. 1 504
zast. pl. společný dvůr 7 282
zast. pl. zbořeniště 2 142
zast. pl. 85 28387
ostat.pl. dobývací prost. 1 446255
ostat.pl. jiná plocha 92 54924
ostat.pl. manipulační pl. 22 23015
ostat.pl. neplodná půda 14 10853
ostat.pl. ostat.komunikace 39 43963
ostat.pl. silnice 28 30193
Celkem KN 753 3525606
Par. KMD 753 3525606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 83
LV 109
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2015
KM-D 1:2000 28.07.2000 29.04.2015
S-SK GS 1:2880 1829 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 18:13

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.