k.ú.: 738212 - Leskovice u Radomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551660 - Radomyšl NUTS5 CZ0316551660
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 339 1952124
zahrada 50 41184
travní p. 166 563307
lesní poz 88 323349
vodní pl. nádrž umělá 1 352
vodní pl. rybník 6 373582
vodní pl. tok umělý 20 6069
vodní pl. zamokřená pl. 11 4660
zast. pl. 52 34552
ostat.pl. jiná plocha 42 40104
ostat.pl. manipulační pl. 12 24864
ostat.pl. neplodná půda 90 129962
ostat.pl. ostat.komunikace 35 59647
ostat.pl. silnice 17 12932
Celkem KN 929 3566688
Par. KMD 929 3566688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 50
LV 70
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.