k.ú.: 738221 - Radomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551660 - Radomyšl NUTS5 CZ0316551660
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 2543
orná půda 1058 5011876
zahrada 294 218791
ovoc. sad 16 45616
travní p. 388 977568
lesní poz 175 605390
vodní pl. nádrž umělá 17 10467
vodní pl. rybník 17 70407
vodní pl. tok umělý 56 14417
vodní pl. zamokřená pl. 18 11032
zast. pl. společný dvůr 4 2557
zast. pl. zbořeniště 4 823
zast. pl. 546 177727
ostat.pl. dráha 4 43994
ostat.pl. jiná plocha 306 235542
ostat.pl. manipulační pl. 97 91818
ostat.pl. neplodná půda 304 176522
ostat.pl. ostat.komunikace 387 151172
ostat.pl. pohřeb. 4 7643
ostat.pl. silnice 47 91275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 20515
ostat.pl. zeleň 62 12008
Celkem KN 3820 7979703
Par. DKM 3820 7979703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 199
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 538
byt.z. byt 84
byt.z. garáž 17
Celkem JED 101
LV 652
spoluvlastník 999

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.12.2016 1:1000 16.12.2016 *)
DKM 1:1000 08.12.2015 na části 98,5% k.ú.
ZMVM 1:2000 15.04.1991 16.12.2016 na části 1,5% k.ú. s příděly
S-SK GS 1:2880 1837 15.04.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 09:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.