k.ú.: 738328 - Radostín u Sychrova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564451 - Sychrov NUTS5 CZ0513564451
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 25792
orná půda 87 1610375
zahrada 220 186814
ovoc. sad 2 7303
travní p. 322 1605776
lesní poz školka 4 19264
lesní poz 168 2228251
vodní pl. nádrž umělá 2 1242
vodní pl. tok přirozený 10 62046
vodní pl. tok umělý 5 4987
vodní pl. zamokřená pl. 4 4179
zast. pl. zbořeniště 6 2582
zast. pl. 220 69375
ostat.pl. dráha 4 48063
ostat.pl. jiná plocha 76 58647
ostat.pl. manipulační pl. 36 40771
ostat.pl. neplodná půda 32 29396
ostat.pl. ostat.komunikace 150 277471
ostat.pl. pohřeb. 1 1217
ostat.pl. silnice 6 31444
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2581
ostat.pl. zeleň 32 190824
Celkem KN 1389 6508400
Par. DKM 1389 6508400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 213
LV 306
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 05.06.2017
DKM-KPÚ 15.06.2009 1:1000 15.06.2009 *) KoPÚ na části 1,07% z přesahu KoPÚ Paceřice
S-SK GS 1:2880 1843 05.06.2017 28.02.1824 Od 15.06.2009 na části 1,07% DKM-KPÚ z přesahu KPÚ Paceřice.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 03:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.