k.ú.: 738361 - Radostín u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569364 - Radostín NUTS5 CZ0631569364
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 2793719
zahrada 90 61886
travní p. 272 347883
lesní poz les(ne hospodář) 2 43
lesní poz 210 954125
vodní pl. nádrž umělá 4 5851
vodní pl. rybník 8 7700
vodní pl. tok přirozený 1 460
vodní pl. tok umělý 6 125
vodní pl. zamokřená pl. 2 640
zast. pl. společný dvůr 1 35
zast. pl. zbořeniště 4 2063
zast. pl. 113 42565
ostat.pl. jiná plocha 17 3213
ostat.pl. manipulační pl. 7 3139
ostat.pl. neplodná půda 4 1869
ostat.pl. ostat.komunikace 88 46242
ostat.pl. pohřeb. 1 102
ostat.pl. silnice 50 63239
Celkem KN 1347 4334899
Par. KMD 1347 4334899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 12
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 103
LV 144
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 23.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 15:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.