k.ú.: 738433 - Volavec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577430 - Radostná pod Kozákovem NUTS5 CZ0514577430
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 908944
zahrada 72 60899
ovoc. sad 17 73330
travní p. 139 449512
lesní poz 27 82388
vodní pl. nádrž umělá 1 28
vodní pl. tok přirozený 4 1794
vodní pl. tok umělý 12 1628
zast. pl. společný dvůr 2 215
zast. pl. 70 23052
ostat.pl. jiná plocha 4 746
ostat.pl. manipulační pl. 6 2672
ostat.pl. neplodná půda 10 3154
ostat.pl. ostat.komunikace 53 39380
ostat.pl. silnice 3 19458
Celkem KN 550 1667200
Par. KMD 550 1667200
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 67
LV 134
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2015
S-SK GS 1:2880 1824 31.08.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 13:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.