k.ú.: 738450 - Radostov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570729 - Radostov NUTS5 CZ0521570729
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 223
orná půda 262 1548454
zahrada 101 74271
ovoc. sad 1 3000
travní p. 222 326070
lesní poz 48 1719798
vodní pl. nádrž přírodní 1 1261
vodní pl. rybník 1 776
vodní pl. tok přirozený 80 23470
vodní pl. tok umělý 6 2013
zast. pl. společný dvůr 3 2253
zast. pl. zbořeniště 1 555
zast. pl. 86 52469
ostat.pl. jiná plocha 10 4293
ostat.pl. manipulační pl. 1 323
ostat.pl. ostat.komunikace 42 89043
ostat.pl. silnice 8 34610
Celkem KN 874 3882882
Par. KMD 874 3882882
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 81
LV 131
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2011
S-SK GS 1:2880 1840 28.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.