k.ú.: 738506 - Horní Smrčné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550612 - Horní Smrčné NUTS5 CZ0634550612
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 846404
zahrada 41 30440
travní p. 111 825100
lesní poz les s budovou 18 657
lesní poz 95 1367987
vodní pl. tok přirozený 1 17541
vodní pl. tok umělý 6 6644
zast. pl. zbořeniště 2 158
zast. pl. 89 18951
ostat.pl. jiná plocha 93 65891
ostat.pl. manipulační pl. 2 6139
ostat.pl. neplodná půda 118 76455
ostat.pl. ostat.komunikace 91 61610
ostat.pl. silnice 1 2826
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 398
Celkem KN 766 3327201
Par. KMD 766 3327201
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 21
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 68
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 105
LV 134
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 09:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.