k.ú.: 738514 - Radošov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591564 - Radošov NUTS5 CZ0634591564
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 798 4034357
zahrada 90 79401
travní p. 397 916600
lesní poz les s budovou 2 53
lesní poz 321 1039833
vodní pl. nádrž umělá 1 277
vodní pl. rybník 7 8128
vodní pl. tok přirozený 3 2991
zast. pl. zbořeniště 1 818
zast. pl. 104 51254
ostat.pl. jiná plocha 57 33972
ostat.pl. manipulační pl. 48 41704
ostat.pl. neplodná půda 105 63718
ostat.pl. ostat.komunikace 126 112108
ostat.pl. silnice 4 21411
Celkem KN 2064 6406625
Par. KMD 2064 6406625
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 94
LV 111
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 09:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.