k.ú.: 738573 - Tupesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544965 - Radošovice NUTS5 CZ0311544965
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1670407
zahrada 28 22138
travní p. 50 370594
lesní poz 56 796688
vodní pl. nádrž umělá 1 997
vodní pl. rybník 1 12907
vodní pl. tok umělý 4 6608
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 38 21914
ostat.pl. jiná plocha 14 3812
ostat.pl. manipulační pl. 10 5696
ostat.pl. neplodná půda 3 2847
ostat.pl. ostat.komunikace 34 68892
ostat.pl. silnice 45 53508
ostat.pl. zeleň 2 3687
Celkem KN 380 3040697
Par. DKM 380 3040697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 71
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.01.2010 1:1000 14.01.2010 *)
DKM 1:1000 10.05.2005 část mimo KPÚ
FÚO 1:2000 31.12.1980 14.01.2010 THM + FUO. Od 10.05.2005 jen v prostoru KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.