k.ú.: 738590 - Radošovice u Strakonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551678 - Radošovice NUTS5 CZ0316551678
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 723 2336160
zahrada 184 128348
ovoc. sad 1 1556
travní p. 353 668579
lesní poz les s budovou 2 104
lesní poz 92 334039
vodní pl. nádrž umělá 2 1302
vodní pl. rybník 1 17486
vodní pl. tok přirozený 12 36008
vodní pl. tok umělý 77 19077
zast. pl. společný dvůr 2 381
zast. pl. zbořeniště 3 1177
zast. pl. 379 124919
ostat.pl. dráha 4 53136
ostat.pl. jiná plocha 159 100178
ostat.pl. manipulační pl. 52 72233
ostat.pl. neplodná půda 81 63164
ostat.pl. ostat.komunikace 179 117485
ostat.pl. silnice 78 153777
ostat.pl. skládka 1 6621
ostat.pl. zeleň 3 9205
Celkem KN 2388 4244935
Par. DKM 2388 4244935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 40
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 17
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 352
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 8
Celkem JED 25
LV 476
spoluvlastník 704

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.02.2003 převedení
THM-V 1:1000 01.04.1961 17.02.2003 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1837 17.02.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.