k.ú.: 738620 - Radotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 43 116404
orná půda 324 1707119
zahrada 1665 800056
ovoc. sad 60 196427
travní p. 83 91299
lesní poz les(ne hospodář) 1 2643
lesní poz 108 2864411
vodní pl. nádrž umělá 1 610
vodní pl. rybník 3 156
vodní pl. tok přirozený 64 142053
zast. pl. společný dvůr 30 12309
zast. pl. zbořeniště 14 3242
zast. pl. 2662 594825
ostat.pl. dráha 80 198957
ostat.pl. dálnice 16 24468
ostat.pl. jiná plocha 756 1192587
ostat.pl. manipulační pl. 259 481914
ostat.pl. neplodná půda 81 110897
ostat.pl. ostat.komunikace 525 364963
ostat.pl. pohřeb. 7 14880
ostat.pl. silnice 86 152314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 106094
ostat.pl. zeleň 118 120308
Celkem KN 7006 9298936
Par. DKM 7006 9298936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 867
č.p. byt.dům 74
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 44
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 573
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 60
č.e. obchod 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 44
č.e. ubyt.zař 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 458
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 50
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 7
Celkem BUD 2486
byt.z. byt 929
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 70
byt.z. j.nebyt 13
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 240
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 7
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 1275
LV 3447
spoluvlastník 6621

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.2015
THM-V 1:1000 30.11.1969 10.11.2015
Ins. A 1:1000 04.09.1931 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.