k.ú.: 738654 - Radouň u Štětí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 4335893
zahrada 170 111829
ovoc. sad 1 1089
travní p. 399 512898
lesní poz les(ne hospodář) 8 5901
lesní poz 125 920479
vodní pl. tok přirozený 15 13707
zast. pl. zbořeniště 8 3112
zast. pl. 170 73982
ostat.pl. jiná plocha 93 25013
ostat.pl. manipulační pl. 55 36421
ostat.pl. neplodná půda 163 149948
ostat.pl. ostat.komunikace 121 114135
ostat.pl. pohřeb. 1 2505
ostat.pl. silnice 10 68138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 13306
ostat.pl. zeleň 5 3620
Celkem KN 1762 6391976
GP 2 4496
Celkem ZE 2 4496
Par. KMD 1762 6391976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 165
LV 212
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1843 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.