k.ú.: 738701 - Radovesice u Libochovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565521 - Radovesice NUTS5 CZ0423565521
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 4075708
chmelnice 57 194849
zahrada 135 46546
ovoc. sad 5 15533
travní p. 177 63216
lesní poz 164 186449
vodní pl. tok přirozený 24 144014
zast. pl. společný dvůr 16 2939
zast. pl. zbořeniště 9 729
zast. pl. 338 105151
ostat.pl. dráha 3 13432
ostat.pl. jiná plocha 104 58048
ostat.pl. manipulační pl. 64 36006
ostat.pl. neplodná půda 39 13846
ostat.pl. ostat.komunikace 120 61421
ostat.pl. silnice 18 70402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6351
ostat.pl. zeleň 17 1046
Celkem KN 2128 5095686
Par. DKM 2128 5095686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 191
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
Celkem BUD 315
LV 334
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2013
FÚO 1:2000 01.01.1979 12.12.2013 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1979 12.12.2013 extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 19:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.