k.ú.: 738727 - Hetov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567566 - Hrobčice NUTS5 CZ0426567566
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 544224
zahrada 1 1312
travní p. 30 523262
lesní poz 35 1393452
vodní pl. nádrž umělá 4 42944
vodní pl. tok přirozený 2 18707
vodní pl. tok umělý 5 16948
vodní pl. zamokřená pl. 1 2791
ostat.pl. jiná plocha 2 514
ostat.pl. neplodná půda 51 328772
ostat.pl. ostat.komunikace 19 35979
ostat.pl. silnice 4 18017
ostat.pl. zeleň 5 12802
Celkem KN 184 2939724
Par. DKM 78 980330
Par. KMD 106 1959394
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 19
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009 část k.ú.
DKM-KPÚ 28.02.2007 1:1000 28.02.2007 *) část k.ú., zpracováno při KPÚ Razice, intravilán nezachován
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 18:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.