k.ú.: 738794 - Radslavice u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593524 - Radslavice NUTS5 CZ0646593524
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1289 2450094
zahrada 274 109835
ovoc. sad 10 24623
travní p. 395 251772
lesní poz 54 115711
vodní pl. nádrž umělá 5 10413
vodní pl. tok přirozený 58 16486
zast. pl. zbořeniště 5 1433
zast. pl. 187 66476
ostat.pl. jiná plocha 209 125874
ostat.pl. manipulační pl. 49 53379
ostat.pl. neplodná půda 151 125549
ostat.pl. ostat.komunikace 272 49754
ostat.pl. silnice 31 49723
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 24463
ostat.pl. zeleň 1 175
Celkem KN 3007 3475760
Par. DKM 3007 3475760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 186
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 395
spoluvlastník 776

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.1996 vyhotovení DKM přímo z měření pro ZMVM
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.08.1996 vyhotovení DKM přímo z měření pro ZMVM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 02:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.