k.ú.: 738808 - Radslavičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593524 - Radslavice NUTS5 CZ0646593524
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 672044
zahrada 55 27404
travní p. 88 131917
lesní poz 1 139
zast. pl. zbořeniště 4 473
zast. pl. 54 13911
ostat.pl. jiná plocha 9 2329
ostat.pl. neplodná půda 1 352
ostat.pl. ostat.komunikace 21 13126
ostat.pl. silnice 1 6904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 757
ostat.pl. zeleň 1 331
Celkem KN 443 869687
Par. DKM 443 869687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 16
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 52
LV 117
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.05.1996 zavedení DKM přímo z měření pro ZMVM
S-SK ŠS 1:2880 1824 06.05.1996 zavedení DKM přímo z měření pro ZMVM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 16:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.