k.ú.: 738832 - Radvanice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579629 - Radvanice NUTS5 CZ0525579629
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 1192707
zahrada 162 89775
travní p. 303 745759
lesní poz 145 4476584
vodní pl. nádrž umělá 9 19031
vodní pl. tok přirozený 12 19410
vodní pl. tok umělý 2 3822
zast. pl. společný dvůr 2 283
zast. pl. zbořeniště 12 6427
zast. pl. 357 97526
ostat.pl. dráha 2 43208
ostat.pl. jiná plocha 143 438466
ostat.pl. manipulační pl. 18 243484
ostat.pl. neplodná půda 116 156230
ostat.pl. ostat.komunikace 138 183250
ostat.pl. pohřeb. 2 3480
ostat.pl. silnice 10 70115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 36854
ostat.pl. zeleň 3 5069
Celkem KN 1561 7831480
PK 1 1240
GP 89 232742
Celkem ZE 90 233982
Par. DKM 1561 7831480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 46
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 343
byt.z. byt 18
obč.z. byt 79
Celkem JED 97
LV 494
spoluvlastník 701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2010
THM-V 1:2000 01.07.1970 29.10.2010
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 13:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.