k.ú.: 738841 - Slavětín u Radvanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579629 - Radvanice NUTS5 CZ0525579629
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 847635
zahrada 15 7875
travní p. 153 555334
lesní poz 134 1273043
vodní pl. nádrž umělá 3 6908
vodní pl. zamokřená pl. 2 26305
zast. pl. zbořeniště 12 4364
zast. pl. 60 15316
ostat.pl. jiná plocha 24 34483
ostat.pl. manipulační pl. 4 14187
ostat.pl. neplodná půda 51 52768
ostat.pl. ostat.komunikace 76 92178
ostat.pl. pohřeb. 1 1339
Celkem KN 629 2931735
Par. KMD 629 2931735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 49
LV 78
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 09.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 01:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.