k.ú.: 738891 - Jestřebí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582239 - Rájec-Jestřebí NUTS5 CZ0641582239
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 456 1780387
zahrada 438 186095
ovoc. sad 7 35601
travní p. 117 278261
lesní poz 144 379124
vodní pl. nádrž umělá 1 2003
vodní pl. rybník 2 4248
vodní pl. tok přirozený 2 23275
zast. pl. společný dvůr 12 1157
zast. pl. zbořeniště 2 171
zast. pl. 415 100444
ostat.pl. dráha 7 60964
ostat.pl. jiná plocha 69 61773
ostat.pl. manipulační pl. 18 12515
ostat.pl. neplodná půda 199 192226
ostat.pl. ostat.komunikace 127 125889
ostat.pl. silnice 26 50567
ostat.pl. skládka 1 42
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5868
ostat.pl. zeleň 30 15997
Celkem KN 2076 3316607
Par. DKM 2076 3316607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 238
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 89
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 409
byt.z. byt 13
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 18
LV 563
spoluvlastník 784

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.11.2017
DKM 1:1000 12.07.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1986 12.07.2000 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.07.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 07:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.