k.ú.: 738913 - Ráječko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582247 - Ráječko NUTS5 CZ0641582247
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 916 2006555
zahrada 410 197288
ovoc. sad 4 14113
travní p. 279 554679
lesní poz 48 1571859
vodní pl. tok přirozený 12 67104
vodní pl. tok umělý 6 7529
zast. pl. zbořeniště 7 643
zast. pl. 567 121097
ostat.pl. dráha 8 747
ostat.pl. jiná plocha 90 25558
ostat.pl. manipulační pl. 43 28202
ostat.pl. neplodná půda 165 121754
ostat.pl. ostat.komunikace 152 182736
ostat.pl. pohřeb. 1 5247
ostat.pl. silnice 52 46345
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 31096
ostat.pl. zeleň 44 34629
Celkem KN 2810 5017181
Par. DKM 1499 4177799
Par. KMD 1311 839382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 382
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 65
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 537
byt.z. byt 8
obč.z. byt 26
Celkem JED 34
LV 811
spoluvlastník 1134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 21.08.2017
DKM-KPÚ 26.06.2015 1:1000 26.06.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 26.09.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 01:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.