k.ú.: 738921 - Rajhrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583758 - Rajhrad NUTS5 CZ0643583758
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2320 5744816
vinice 93 451079
zahrada skleník-pařeniš. 1 249
zahrada 942 548069
ovoc. sad 179 452223
travní p. 24 8888
lesní poz les(ne hospodář) 81 23467
lesní poz 29 318673
vodní pl. nádrž umělá 8 14753
vodní pl. tok přirozený 65 258720
zast. pl. společný dvůr 8 5066
zast. pl. zbořeniště 19 3848
zast. pl. 1472 529457
ostat.pl. dráha 3 77875
ostat.pl. dálnice 1 13
ostat.pl. jiná plocha 734 259742
ostat.pl. manipulační pl. 147 113326
ostat.pl. neplodná půda 255 102767
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1246
ostat.pl. ostat.komunikace 706 289209
ostat.pl. pohřeb. 1 10152
ostat.pl. silnice 471 216168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14017
ostat.pl. zeleň 68 49727
Celkem KN 7632 9493550
Par. DKM 7632 9493550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 502
č.p. byt.dům 35
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 349
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 3
č.e. doprava 1
č.e. garáž 132
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 20
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 87
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1442
byt.z. byt 592
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 69
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 717
LV 2305
spoluvlastník 3930

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2011
THM-G 1:2000 01.10.1971 29.11.2011 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.