k.ú.: 738956 - Rajhradice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583766 - Rajhradice NUTS5 CZ0643583766
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2137 4373461
vinice 1 71
zahrada skleník-pařeniš. 1 41
zahrada 474 203050
ovoc. sad 26 31233
travní p. 28 54659
lesní poz 54 79260
vodní pl. nádrž umělá 1 1439
vodní pl. tok přirozený 7 11860
zast. pl. společný dvůr 4 6810
zast. pl. 708 184461
ostat.pl. dálnice 29 70000
ostat.pl. jiná plocha 132 93128
ostat.pl. manipulační pl. 43 97205
ostat.pl. neplodná půda 123 58170
ostat.pl. ostat.komunikace 473 98645
ostat.pl. silnice 151 75426
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 17513
ostat.pl. zeleň 8 2281
Celkem KN 4423 5458713
Par. DKM 4423 5458713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 206
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 271
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 15
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 698
byt.z. byt 18
byt.z. j.nebyt 10
Celkem JED 28
LV 858
spoluvlastník 1160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2013
THM-G 1:2000 01.10.1971 10.12.2013 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.