k.ú.: 739057 - Rakov u Hranic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517585 - Rakov NUTS5 CZ0714517585
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 294 3657945
zahrada 136 180037
ovoc. sad 9 26730
travní p. 62 261149
lesní poz ostat.komunikace 1 205
lesní poz 12 131367
vodní pl. nádrž přírodní 1 188
vodní pl. nádrž umělá 1 5208
vodní pl. rybník 1 2055
vodní pl. tok přirozený 3 12113
vodní pl. tok umělý 4 15437
vodní pl. zamokřená pl. 3 9757
zast. pl. společný dvůr 4 1326
zast. pl. zbořeniště 11 3188
zast. pl. 188 85199
ostat.pl. jiná plocha 40 25772
ostat.pl. manipulační pl. 10 24429
ostat.pl. neplodná půda 1 2953
ostat.pl. ostat.komunikace 109 181340
ostat.pl. silnice 8 62974
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7320
ostat.pl. zeleň 59 282060
Celkem KN 958 4978752
Par. DKM 484 4545979
Par. KMD 474 432773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 127
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 184
LV 274
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
DKM-KPÚ 06.08.2007 1:1000 06.08.2007 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.09.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.