k.ú.: 739197 - Rakůvka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589969 - Rakůvka NUTS5 CZ0713589969
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 933 2015916
zahrada 76 40003
travní p. 230 163050
lesní poz 248 485971
vodní pl. nádrž umělá 1 447
vodní pl. rybník 1 295
vodní pl. tok přirozený 196 25158
vodní pl. tok umělý 1 474
zast. pl. zbořeniště 4 717
zast. pl. 83 33817
ostat.pl. jiná plocha 36 10824
ostat.pl. manipulační pl. 48 27679
ostat.pl. neplodná půda 6 4136
ostat.pl. ostat.komunikace 87 42237
ostat.pl. silnice 10 38537
Celkem KN 1960 2889261
Par. KMD 1960 2889261
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 71
LV 139
spoluvlastník 223

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.