k.ú.: 739227 - Kuřívody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562017 - Ralsko NUTS5 CZ0511562017
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 73 61498
travní p. 6 237367
lesní poz 156 43451823
vodní pl. nádrž umělá 6 8168
zast. pl. společný dvůr 4 9092
zast. pl. zbořeniště 27 38768
zast. pl. 261 74439
ostat.pl. jiná plocha 207 2482222
ostat.pl. manipulační pl. 11 114987
ostat.pl. neplodná půda 96 1120034
ostat.pl. ostat.komunikace 63 317211
ostat.pl. silnice 30 130652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 718
ostat.pl. zeleň 7 19440
Celkem KN 950 48066419
Par. DKM 950 48066419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 6
Celkem BUD 259
byt.z. byt 32
obč.z. byt 38
Celkem JED 70
LV 275
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1995 Od -ověř TO. VP Ralsko. Pod k.ú. přisloučeno celé k.ú. Strážov.
FÚO 1:2000 01.01.1971 01.01.1995 01.01.1971 Od -nezjištěn TO. VP Ralsko.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1971 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.