k.ú.: 739260 - Raná u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572152 - Raná NUTS5 CZ0531572152
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 818 2801691
zahrada 215 128231
ovoc. sad 1 2304
travní p. 217 441762
lesní poz 189 1158507
vodní pl. nádrž umělá 11 21523
vodní pl. tok přirozený 5 3635
zast. pl. zbořeniště 2 629
zast. pl. 248 69420
ostat.pl. dráha 2 60102
ostat.pl. jiná plocha 42 17677
ostat.pl. manipulační pl. 40 54294
ostat.pl. neplodná půda 165 129533
ostat.pl. ostat.komunikace 215 96420
ostat.pl. pohřeb. 3 5714
ostat.pl. silnice 16 68208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3262
ostat.pl. zeleň 5 5348
Celkem KN 2198 5068260
Par. DKM 33 102576
Par. KMD 2165 4965684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 224
LV 288
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.