k.ú.: 739294 - Rankov u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 330 1987103
zahrada 88 38081
travní p. 201 673335
lesní poz 81 424299
vodní pl. nádrž umělá 9 9280
vodní pl. rybník 1 15188
zast. pl. zbořeniště 3 678
zast. pl. 91 34699
ostat.pl. jiná plocha 42 23635
ostat.pl. manipulační pl. 13 20495
ostat.pl. neplodná půda 7 2944
ostat.pl. ostat.komunikace 89 64121
ostat.pl. silnice 3 22420
Celkem KN 958 3316278
Par. KMD 958 3316278
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 87
LV 122
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 13:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.